01febrero

Subvencións para a dixitalización e modernización de empresas comerciais e artesanais, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018

ORDE do 29 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a dixitalización e modernización de empresas comerciais e artesanais, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (código de procedemento IN201H).

DOG Nº 23 2018-02-01

Publicado por ADEN  Fecha: 1 febrero, 2018 
  • Consellería de Economía Emprego e Industria
  • Pablo Villaverde | Estudio de Diseño